جهان صنعت :

موبايل ايراني ، هفته اي که گذشت

روزنامه جهان صنعت در شماره امروز خود گزارشي با عنوان " موبايل ايراني ، هفته اي که گذشت " را منتشر کرده که دراين مطلب به بررسي رخدادهاي حوزه تلفن همراه در هفته اول مرداد ماه اشاره شده است .