اقتصاد پويا :

تلفن همراه ؛ فناوري اعتياد آور

روزنامه اقتصاد پويا گزارشي با عنوان " تلفن همراه ؛ فناوري اعتياد آور " را منتشر کرده که دراين مطلب آمده است تلفن همراه با وجو اينکه امکان دسترسي دائمي به افراد و اطلاعات را پديد مي آورد ، موجب افزايش اضطراب و بالارفتن سطح توقع مي شود .