امضا تعهدنامه واگذاري سهام شرکت مخابرات توسط سرپرست وزارت دارايي

ايرنا- مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي تعهدنامه مربوط به واگذاري سهام مخابرات را به عنوان عمده سهامدار اين شرکت امضا و به بورس ارسال کرد.

علي رحماني ‌روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، ‌افزود: براساس شرايط پذيرش بورس و اوراق بهادار سهامدار عمده شرکت مخابرات بايد متعهد شود که چنانچه اين شرکت بعد از واگذاري سهام داراي بدهي اعلام نشده و يا دعاوي اعلام نشده مربوط به تاريخ قبل از عرضه باشد بايد جبران شود.
وي گفت: وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز به عنوان سهامدار عمده اين شرکت اين تعهدنامه را امضا و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه کرده است.
وي تصريح کرد: بورس در حال حاضر براي عرضه سهام مخابرات تنها منتظر ارايه گزارش حسابرس، پيش بيني عملکرد سال 87 و همچنين آگهي ثبت افزايش سرمايه شرکت مخابرات ايران است.
وي گفت: اگرچه طبق مقررات بورس شرکت مخابرات ايران بايد گزارش عملکرد سه ماهه اول سال را حداکثر تا 15 مردادماه به بورس ارايه کند اما اميدواريم که تا قبل از آن تاريخ کارهاي مربوط به عرضه سهام مخابرات پايان يابد.
رحماني در خصوص وضعيت عرضه ها در ماه جاري گفت: قرار است سهام پالايشگاه تبريز و شرکت مخابرات براي کشف قيمت و مانده تعهدات مربوط به عرضه سهام پالايشگاه اصفهان به ميزان 15 درصد عرضه شود.