مدير عامل شرکت مخابرات تهران در گفت و گو با برنا خبر داد؛

تلفن هاي ثابت متناسب با ارسال پيامک وارد کشور شد

برنا- مدير عامل شرکت مخابرات استان تهران از ارايه سرويس پيامک تلفن ثابت کمتر از 6 ماه ديگر در شهر تهران خبرداد و گفت:تلفن هاي ثابت متناسب با ارسال پيامک وارد کشور شده است.

“محمد روح اللهي”-در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي برنا با بيان اينکه مراحل مقدماتي ارسال پيامک تلفن ثابت به اتمام رسيده است گفت:قبل ازشهريورماه فراخوان خريد تجهيزات مخابراتي اين سرويس ويا ارزش افزوده آغاز مي شود .
وي ورود سرويس هاي ارزش افزوده به شبکه کشور را مستلزم گذراندن مراحل مختلف دانست وافزود:سال گذشته پايلوت اجرايي پيامک تلفن ثابت در شهر تهران با همکاري بخش خصوصي انجام شد.
مدير عامل مخابرات استان تهران با ذکر اين نکته که ارايه هر سرويس ارزش افزوده نيازمند حل مشکلات تعرفه اي است گفت:تا زمانيکه تعرفه سرويسي در کشور مشخص نشود،اپراتور نمي تواند اقتصادي بودن آن را تشخيص دهد.
وي اضافه کرد:تعرفه پيامک تلفن ثابت کمتر از دوماه ابلاغ و تصويب شده است که براساس آن ما 3 ماه وقت داريم تا تجهيزات مورد نياز را خريداري کنيم.
روح اللهي با اعلام اينکه گوشي هاي فعلي تلفن ثابت در کشور امکان ارسال پيامک را ندارد اظهار داشت:هم اکنون شرکت ها با قيمت مناسب گوشي ها مورد نظر را وارد کشور کرده اند و تمامي شرايط براي ارايه اين سرويس مهيا است.
وي ادامه داد:تعرفه هاي پيامک به تلفن ثابت،همراه وبين الملل متفاوت است وامکان سرويس براي اين سه بخش خواهد بود.
مدير عامل شرکت مخابرات تهران با اشاره به اينکه هزينه هاي خريد تجهيزات ارسال پيامک از طريق تلفن ثابت در مناقصه رقم ان مشخص مي شود گفت:رقم آن با توجه به اينکه عمدتا از طريق زير ساخت هاي مخابرات و تجهيزات يارانه اي تامين مي شود ، پايين است.
وي با بيان اينکه استفاده از اين ارزش افزوده آسان است ادامه داد:به محض استقبال مردم اين شبکه را توسعه خواهيم داد.
روح اللهي با بيان اينکه گوشي هاي مجهز به اين ارزش افزوده در بازار بين المللي بين 20 تا 30 دلار است افزود:براين اساس هزينه زيادي براي خريد آن صرف نخواهد شد.