همايش بين المللي مخابرات ايران

موج - گروه علمي- تحليلي طيف در نظر دارد همايش يك روزه بين المللي مخابرات ايران را در 22 مهر ماه سال جاري در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سميا برگزار نمايد.

 به گزارش موج، محورهاي مطرح در اين همايش روش هاي و قوانين رقابت ميان اپراتورهاي مخابراتي و روش ها و مدل هاي افزايش سودآوري بنگاه هاي مخابراتي است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.teyf.ir مراجعه نمايد تا از نحوه برگزاري، ثبت نام در همايش و حمايت از برگزار كنندگان آن همايش مطلع گرديد.