در صورت حمايت مسوولين:

ITMC گوشي جديد تلفن همراه وارد بازار مي كند

ايلنا-كارخانجات مخابراتي ايران گوشي‌‏هاي جديدي توليد و وارد بازار خواهد كرد.

مصطفي اوجي، مدير پروژه توليد گوشي تلفن همراه در كارخانجات مخابراتي ايران در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: هم اكنون توليد 3 مدل گوشي تلفن همراه كارخانجات مخابراتي ايران در مراحل پاياني و ارائه به بازار است، همچنين در پارت‌‏هاي بعدي واردات گوشي را خواهيم داشت كه اين منوط به شفافيت بازار گوشي خواهد بود.
وي اظهار داشت: به دليل مشكلات بوجود آمده در زمينه تغيير تعرفه‌‏هاي واردات گوشي تلفن همراه و بحث رجيستري، توليد ما هم با مشكلاتي روبرو بوده است و ترديداتي را براي سرمايه‌‏گذاري بيشتر براي ما بوجود مي‌‏آورد.
اوجي خاطر نشان كرد: يكي از مشكلات ما عدم ثبات تعرفه قطعات CBU در كشور است. تعرفه 10 درصدي قرار بود تا 4 سال باقي بماند ولي فشارها باعث تغيير آن به 25 درصد شد كه معلوم نيست تا چه زماني اين تعرفه هم باقي بماند.
وي اضافه كرد: عدم اطمينان از شرايط بازار ما را در توليد گوشي‌‏هاي جديد دچار ترديد مي‌‏كند و اين امر باعث ايجاد مشكلات مالي براي ما شده است.