مدير كل امور بازاريابي شركت ارتباطات سيار خبر داد:

ايسنا-توسعه‌ي نقاط خدمات رومينگ سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني

مدير كل امور بازاريابي شركت ارتباطات سيار ايران از توسعه و گسترش نقاط خدمات مربوط به رومينگ در سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني خبر داد.
سيدتحسين عادلي در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در حال حاضر هشت نقطه در تهران براي خدمات مربوط به رومينگ وجود دارد كه قرار است اين نقاط افزايش داده شوند.
وي با بيان اين كه اين نقاط در كل كشور 38 نقطه است اظهار كرد: هفته‌ي گذشته جلسه‌اي از طريق ويديو كنفرانس با استان‌ها در همين رابطه داشته و نقطه‌نظرات استان‌ها را در اين باره دريافت كرديم و در حال فعاليت در جهت گسترش و توسعه‌ي نقاط خدمات هستيم.
مدير كل امور بازاريابي شركت ارتباطات سيار ايران در ادامه با بيان اينكه اين 38 نقطه دولتي هستند گفت: محدوديت نقاط در اين زمينه بايد برداشته شود كه بعد از انجام بررسي‌هاي لازم و با استفاده از توان دفاتر بخش خصوصي اين نقاط توسعه و گسترش مي‌يابند