هند در زمينه توليد تلفن همراه خودکفا مي شود

موبنا-شرکت هاي هندي ارايه دهنده تلفن همراه با نزديک شدن به خودکفايي رقابت شديدي را با شرکت هاي بزرگ آغاز کرده اند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” ،پايگاه اينترنتي “بيزينس استاندارد” بدون اشاره به آمار توليد گوشي تلفن همراه توسط شرکت هاي هندي اعلام کرد، شرکت هاي بزرگي مانند نوکيا، سامسونگ، موتورولا و ال جي که بيش از 75 درصد سهام بازار هند را به خود اختصاص داده اند با مشکل جديدي غير از گوشي هاي بدون مارک چيني مواجه شده اند.
شرکت هاي هندي مانند Videocon، B K Modi و Usha Lexus مارک هاي جديدي از تلفن هاي همراه را ارايه مي دهند.
تا کنون بيش از 6 ميليون گوشي GSM به طور ماهيانه توسط اين شرکت ها در بازار هند فروخته مي شود.
انتظار مي رود با ارايه تلفن هاي همراه به روستاها بازار اين شرکت ها در هند رونق بيشتري نيز پيدا کند.
پيش بيني شده است که تعداد کاربران هند تا سال 2012 بيش از دو برابر شده و به 737 ميليون نفر برسد.
در حال حاضر تعداد کاربران هند بيش از 300 ميليون نفر است که 62 ميليون نفر آن مربوط به کاربران روستايي مي باشد.
بازار تلفن همراه در مناطق روستايي از پتانسيل رو به رشدي برخوردار است وشرکت Videocon که جايگاه ويژه اي در بازار هند يافته ، اعلام کرد که قصد دارد ارايه گوشي هاي GSM را در مناطق مختلف گسترش دهد.
اين شرکت پيش بيني کرده است که در چند سال آينده مي تواند با شرکت هاي بزرگ رقابت کند.
شرکت  Usha Lexus اعلام کرد در حال حاضر 40 هزار دستگاه تلفن همراه در هر ماه به فروش مي رساند و در آينده اي نزديک اين تعداد را دوبرابر خواهد کرد.
112/14