تقاضا براي سيم کارت کد “8” همراه اول به شدت کاهش يافت

موبنا- به دليل به روز رساني سيم کارت هاي همراه اول با پيش شماره "8" از سوي شرکت مخابرات ، تقاضا براي اين کد در اکثر مناطق تهران به طور چشمگيري کاهش يافته است.

به گزارش خبرنگار موبنا، سيم کارت هاي دائمي همراه اول هم اکنون با قيمت 288 هزار تومان در دفاتر خدمات ارتباطي به روز واگذار مي شود.
اين در حالي است که سيم کارت صفر کد “8” در بازار آزاد تهران تا سقف سه ميليون ريال فروخته مي شود و سيم کارت کارکرده آن نيز به بهاي دو ميليون و 400 هزار ريال به فروش مي رسد.
ساير سيم کارت هاي همراه اول  موجود در بازار بدون نوسان قيمت نسبت به روز گذشته در بازار تهران عرضه مي شود.
قيمت سيم کارت هاي موجود در بازار به شرح زير است:
در بازار تهران سيم کارت کارکرده کد “1” تا سقف پنج ميليون و 850 هزار ريال و سيم کارت صفر کدهاي “2” و”3″ به بهاي پنج ميليون و 800 هزار ريال و پنج ميليون و 200 هزار ريال به فروش مي رود.
در همين حال سيم کارت کارکرده کدهاي “2” و “3” به ترتيب به بهاي چهار ميليون ريال و سه ميليون و 400 هزار ريال فروخته مي شود.
همچنين سيم کارت هاي صفر کدهاي “4”،”5″،”6″ و “7” به ترتيب با قيمت سه ميليون و 750 هزار ريال، سه ميليون و 700هزار ريال،سه ميليون و 450 هزار ريال و سه ميليون و 300 هزار ريال معامله مي شوند.
سيم کارت کارکرده کدهاي فوق نيز با بهاي دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 600 هزار ريال و دو ميليون و 500 هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيم کارت اعتباري همراه اول با کد 0919 نيز تا سقف 350 هزار ريال به فروش مي رسد.
همراه اول نزديک به 27 ميليون مشترک دارد که 10 ميليون از آن را مشترکان سيم کارت هاي اعتباري اين اپراتور تشکيل مي دهند.
129/ 13