مديرعامل شرکت مخابرات ايران:

شرکت مخابرات ايران داراي 45 ميليارد سهم است

موبنا- مديرعامل شرکت مخابرات ايران گفت :مخابرات ايران براي ورود به بورس داراي بيش از 45 ميليارد سهم با ارزش سود هر سهم 171 ريال است.

صابر فيضي در گفت گو با خبرنگار موبنا با تاکيد بر اينکه سازمان حسابرسي هنوز نظر قطعي در خصوص پيش بيني سود (EPS) سال 87 مخابرات ارائه نداده است اظهار داشت: در تعيين ارزش هر سهم 171 ريال به ازاي هر سهم هزار ريالي پيش بيني شده است .
وي با تاکيد بر اينکه ارزش سرمايه مخابرات 45 هزار و 800 ميليارد ريال است،  يادآورشد: پس از تاييد EPS سال 87 مخابرات ، زمان قطعي عرضه سهام اين شرکت در بورس مشخص خواهد شد.
در حال حاضر سازمان بورس منتظر اعلام تاييد گزارش سازمان حسابرسي در خصوص افزايش سرمايه مخابرات و نيز پيش بيني سود سال 87 است.
نام شركت مخابرات ايران براساس مصوبه هيات پذيرش اوراق بهادار، از بيست و نهم تيرماه به عنوان چهارصد و چهل و هفتمين شركت ، در فهرست نرخ هاي تابلوي اصلي بازار اول بورس تهران درج شده است.
128/13