تعداد کاربان زاين در نيمه اول 2008 از 50 نفر ميليون فراتر رفت

موبنا-زاين اعلام کرد تعداد کاربران اين اپراتور در نيمه فصل اول 2008 ميلادي با 58درصد رشد به 50ميليون740هزارنفررسيده است.

به گزار ش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت “سلولارنيوز”،گروه زاين اعلام کرد افزايش اين تعداد کاربر،باعث کسب سه ميليارد و 488ميليون دلار درآمد شده است که  افزايش 26درصدي در مقايسه با نيمه اول سال 2007 ميلادي نشان مي دهد.
در ادامه اين گزارش همچنين آمده است که سود ناخالص اين اپراتور در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با 20درصد افزايش به يک ميلياردو 305ميليون دلار رسيده است.
زاين ،سود خالص اين شرکت  را با هفت درصد افزايش نسبت به نيمه دوم 2007 ميلادي 551ميليون و 500هزار دلار اعلام کرد.
يکي از مقامات آگاه زاين اعلام کرد که اين شرکت در حال درو کردن نتايج سرمايه گذاري خود در سه کشور عراق، نيجريه و سودان است.
زاين شرکت ارتباط از راه دور چند مليتي است به طوري که کشورهاي خاورميانه،کويت،بحرين و عربستان سعودي در آن سهم دارنداين شرکت در  لبنان ،عراق،بورکينا فاسو،چاد،جمهوري کنگو،گابون ،کنيا،ماداگاسکارو چند کشور آفريقايي ديگر سرويس هاي خود را ارايه مي دهد.
134/  14