يک کارشناس مسائل اقتصادي :

تا زماني که تعرفه واردات گوشي وجود داشته باشد ،قاچاق گوشي ادامه دارد

موبنا – يک کارشناس مسائل اقتصادي گفت : تا زماني که تعرفه واردات تلفن همراه در کشور وجود داشته باشد ، شاهد قاچاق گوشي تلفن همراه در ايران خواهيم بود .

“علي اکبر مومني “در گفت و گو با موبنا گفت : سازمان تجارت جهاني WTO))  از ايران خواسته بود که وضعيت اقتصادي و تجارت خود را با اين سازمان هماهنگ کند ولي تاکنون  چنين تصميي در ايران صورت نگرفته است .
به گفته وي ، ورود به سازمان تجارت جهاني يعني حذف تعرفه ها و اگر ما بخواهيم با اين سازمان همکاري داشته باشيم بايد تعرفه را به صفر درصد کاهش دهيم .
وي تصريح کرد : مسئولان ايران اعلام کرده اند افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه براي حمايت از توليد داخل است ولي با توجه به رفتن ايران به سازمان تجارت جهاني ديگر صنايع نوپا مانند صنعت ساخت گوشي تلفن همراه بايد بدون حمايت دولت به حيات خود ادامه دهند .
مومني افزود : در ايران هيچ گونه زير ساختي براي سرمايه گذاري شرکت هاي معتبر توليدي وجود ندارد و اين شرکت ها تنها به فکر وارد کردن گوشي تلفن همراه به کشور هستند .
بنا به گفته اين کارشناس بايد زمينه مناسب براي آوردن تکنولوژي ساخت گوشي  توسط شرکتهاي خارجي به ايران فراهم شود و بعد دانشمندان ايراني با کسب دانش  خود به توليد اين گوشي ها بپردازند .
وي خاطر نشان کرد : ورود مخابرات به بورس يعني آغاز فعاليت در بخش خصوصي که البته اميدواريم درصد سهم دولتي کاهش پيدا کند.
B/14