مدير عامل شركت مخابرات ايران خبر داد:

ارسال پيش‌بيني سود سال 87 مخابرات به سازمان حسابرسي

ايسنا- پيش‌بيني سود (EPS) سال 87 شركت مخابرات ايران براي تاييد به سازمان حسابرسي ارسال شده است.

صابر فيضي – مدير عامل شركت مخابرات ايران- در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: افزايش سرمايه‌ي مخابرات ايران كه در ابتدا 36 هزار و 900 ميليارد ريال بود و پس از آن به 45 هزار و 800 ميليارد افزايش يافت، در سازمان حسابرسي تاييد شد.
او با تاكيد بر اين كه شركت مخابرات ايران در تعيين ارزش هر سهم دخالتي ندارد، گفت: اين پيش‌بيني 171 ريال به ازاي هرسهم 1000 ريالي است. مدير عامل شركت مخابرات ايران در پايان اظهار كرد: اين پيش‌بيني توسط شركت مخابرات تهيه و بنابر درخواست بورس به سازمان حسابرسي براي تاييد ارسال شده است.