نوکيا و کوالکام قرارداد 15 ساله بستند

موبنا-شرکت فنلاندي نوکيا و شرکت آمريکايي کوالکام که دفتر مرکزي آن در کاليفرنيا قرار دارد، اعلام کردند که با يکديگر به صلح و آَشتي رسيده اند و قرارداد 15 ساله اي را به امضا رساندند.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از سايت سافت پديا، سال ها پيش نوکيا از کوالکام اقامه دعوي کرده بود و به تبع آن کوالکام نيز از اين شرکت فنلاندي شکايت کرده بود.
اين شرکت ها درپي بروز اختلاف شديد در زمينه فناوري هاي گوناگون همچون GSM, EDGE, HSDPA, CDMA, WCDMA, LTE, WiMAX و OFDM همديگر را به تجاوز حقوق ديگري متهم کرده بودند، هم اکنون قرار دادي مبني بر اين که نوکيا حق دارد از همه امتيازات کوالکام در محصولاتش استفاده کند و کوالکام نيز مي تواند از فناوري هاي اين غول فنلاندي در تراشه هايش استفاده کند، با يکديگر به امضا رساندند.
بنابراين قرارداد، نوکيا به کوالکام حق انحصاري استفاده از فناوري هاي موبايل   GSM, WCDMA و  OFDMA داد.
اولي پکاکالاسوو، مدير اجرايي نوکيا مي گويد: ما معتقديم که اين قرارداد  يک امتياز مثبت براي اين صنعت خواهد بود و بازار مي تواند از فناوري هاي جديد و نوآورانه سود ببرد.
وي گفت : تاثير مثبت مالي اين قرارداد با انتظارات اصلي نوکيا همسو بوده و بازتاب قرارداد مالکيت معنوي از محورهاي مثبت آن است.
براساس اين قرارداد نوکيا بايد بعضي حقوق انحصاري و امتيازاتي را که هنوز مشخص نشده  به کولکام بدهد اما به نظر نمي رسد که اين مشکل براي شرکتي که طي سه ماه توانست 122 ميليون دستگاه تلفن همراه بفروش برساند، بزرگ باشد.
135/14