مدير عامل بنياد بين المللي الغدير :

ارسال بيانات حضرت علي (ع) پيامک فرهنگي ترين حرکت است

موبنا – مدير عامل بنياد بين المللي الغدير گفت : ارسال پيامک بيانات حضرت علي (ع) توسط موسسه تبيان و اپراتور دوم فرهنگي ترين حرکت در خصوص ارسال پيامک در ايران است .

حسن ملک محمدي در گفت و گو با موبنا گفت : بيانات حضرت علي (ع) در زندگي تمامي مردم ايران تاثير گذار است و ارسال پيامک در اين زمينه مردم را با جملات ان حضرت بيشتر آشنا مي کند .
وي اظهار داشت : بنياد بين المللي الغدير مانند موسسه تبيان آمادگي هرگونه همکاري با شرکت هاي تاليا و ايرانسل را در خصوص ارسال پيامک  جملات حضرت امير المومنين دارد .
عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت : مردم ايران عاشق اهل بيت و ائمه خود هستند و ارسال پيامک از کتاب نهج البلاغه و ديگر کتاب هاي امامان باعث خشنودي مردم مي شود .
مدير عامل بنياد بين المللي الغدير خاطرنشان کرد : فرهنگ سازي پيامک هاي مذهبي در کشور بايد گسترش پيدا کند که اين نيز خود مستلزم توجه مسئولان امر در اين زمينه است .
b/14