پست را براي صلح به کار بريم

شرکت مخابرات ايران-دکتر سليماني ، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اجلاس جهاني اتحاديه پست ( upu ) در سوئيس ، گفت : هر زمان جنگ و خونريزي و خشونت در جهان در اوج بوده

 پست و جامعه پستي ، ابزاري براي کاستن از آلام بشري و منادي صلح و آرامش بوده است . وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به پديد آمدن فناوري هاي جديد افزود : تصور مي شد با ظهور فناوري ها ، فعاليت هاي پستي کاهش يابد اما امروزه شاهد هستيم که پست بهتر از گذشته در خدمت جامعه بشري است.