دكتر سليماني : شما مسؤول هستيد نياز مردم را به ديتا برطرف كنيد

شرکت مخابرات ايران - دكتر سليماني در جمع مسؤولان ديتاي كشور اتمام حجت كرد:شما مسؤول هستيد نياز مردم را به ديتا برطرف كنيد

سبد خانواده‌هاي ايراني اجازه نمي‌دهد تا هر فرد ماهي 60 هزار تومان براي بهره‌مندي از اينترنت بپردازد. بايد اين ميزان به 10 هزار تومان كاهش يابد. به همين منظور تك‌تك مديران و مسؤولان حوزه ديتا بايد نياز مردم را به اين بخش تأمين نمايند.
دكتر سليماني در اولين گردهمايي معاونت فناوري اطلاعات و مديران ديتاي شركت‌هاي مخابرات استاني شرايط فعلي ديتاي كشور را در خور كشوري كه قرار است براساس سند چشم‌انداز در جايگاه اول قرار گيرد ندانست و از مديران و مسؤولان ديتاي كشور خواست تا با مسؤولان اين حوزه همكاري كنند و هيچ نگراني درخصوص تأمين بودجه نداشته باشند.
دكتر سليماني به ضرورت شناسايي موانع احتمالي در مسير توسعه شبكه ديتا اشاره كرد و افزود: در برنامه‌هاي توسعه بايد حركت متوازن و برابر 30 استان را در نظر داشته باشيم و با توجه به اهميت چگونگي انتقال اطلاعات از طريق ديتا حركت همگرا بسيار ضروري است.
وي عدم استقبال از پورت‌هاي ايجاد شده را بيش از هر چيز ريشه در عدم آگاهي و اطلاع‌رساني نامطلوب دانست و يادآور شد وظيفه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بسترسازي است و قطعاً با برنامه‌هاي تدوين شده در سطح ملي، بهره‌وري از سرمايه يادشده ميسر خواهد شد. دكتر سليماني از معاونت بررسي‌هاي اقتصادي نيز خواست تا روند اجراي مناقصات را تسريع بخشد.
وي در خاتمه با تأكيد مجدد بر اهميت سرعت بخشي به توسعه ديتا، از استان‌ها خواست تا نيازهاي خود را سريعاً اعلام كنند و ساير امور اجرايي را نيز خود پيگيري نمايند.
در توسعه ديتا زمان را از دست ندهيم
مهندس فيضي مدير عامل شركت مخابرات ايران نيز با اشاره به آماده‌سازي RFP توسعه ديتاي كشور توسط مركز تحقيقات مخابرات ايران و لحاظ شدن بحث ADSL در اين طرح گفت: اين طرح به همه‌ي استان‌ها ارسال شد كه صرفاً 17 استان پاسخ گفتند. با توجه به زمان‌بر بودن مسأله، از اين پس در صورت مواجه شدن با مشكل خاص، اين RFP ها ارسال شود.
وي همچنين به ضرورت اجرايي نمودن پروژه‌ي ACS اشاره كرد و نتيجه‌ بخشي اين پروژه را منوط به توسعه شبكه دانست.
مهندس فيضي گفت: پيش‌بيني مي‌شود اين پروژه تا اواخر سال اجرايي شود. همچنين وي به شكل‌گيري كميته‌هايي براي پيگيري مشكلات در استان‌ها براي نظارت امور اشاره كرد و تأكيد كرد: دبيري كميته‌ها به استان‌ها واگذار خواهد شد.
مدير عامل شركت مخابرات ايران اظهار اميدواري كرد: در سال جاري مشكلات ديتا و پورت‌هاي پرسرعت و سرويس‌‌هاي متنوع منتفي شود.
09990 براي پاسخگويي به بخش ديتا تجهيز مي‌شود
مهندس صيدي؛ معاونت فناوري اطلاعات نيز پيش از سخنان ايشان ضمن اشاره به تغيير ساختار حوزه ديتا يادآور شد: در ابتداي كار اين تصور بود كه شبكه فعلي تفكيك‌پذير نيست! بر همين اساس ساختار متمركز و عملياتي را طراحي كرديم تا مشكلات موجود به ويژه در استان‌ها برطرف شود.
وي به تغيير و بازنگري در شاخص‌هاي ارزيابي اشاره كرد و يادآور شد اين رويكرد با هدف سنجش صحيح عملكرد بخش‌هاي مختلف حوزه ديتا صورت گرفته است.
وي تأكيد كرد: هدف اين است كه امور اجرايي ديتا به استان‌ها واگذار شود، مگر مواردي كه خود خواستار كمك‌هاي خاص باشند و يا در طرح‌هاي كلان معاونت فناوري وارد عمل مي‌شود. در حقيقت مديريت بين استاني و درخواست‌هاي كلان با اين معاونت خواهد بود.
وي نتايج حاصل از هماهنگي‌هاي به عمل آمده را رسيدن به آمار 18 هزار پورت براي بانك‌ها،  دانست. وي همچنين از تجهيز بخش پاسخگوي 09990 به اطلاعات اين حوزه خبر داد و تأكيد كرد: با آماده‌سازي تجهيزات، بسياري از سؤالات مشتركان از اين طريق پاسخ گفته مي‌شود.
مهندس صيدي تقاضاي مشترك را دسترسي به يك شبكه با كميت و كيفيت مناسب دانست و تأمين آن را يك ضرورت عنوان كرد.
تخصيص 60 ميليارد تومان به ديتا
مهندس ابراهيمي معاونت بررسي‌هاي اقتصادي مدير عامل شركت مخابرات ايران نيز به اختصاص 60 ميليارد تومان اعتبار تخصيصي به حوزه فناوري اطلاعات اشاره كرد و يادآور شد تمامي درخواست‌هاي مربوط به انجام مناقصات در حداقل زمان بررسي و پاسخ گفته مي‌شود و برخي تأخيرهاي احتمالي به دليل نواقص در مدارك ارسالي است.
مهندس اميري مدير عامل شركت مخابرات استان فارس به نمايندگي از ديگر مديران عامل به طولاني شدن زمان بررسي مناقصات و ضرورت اجرايي نمودن يك برنامه‌ريزي جامع اشاره كرد.
در روز دوم همايش نيز با حضور مهندس خسروي و معاونان ايشان، آقايان صدوقي معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه و نادي‌پور معاون نظارت، مباحث اين حوزه به پرسش و پاسخ گذاشته شد.
در ابتداي اين نشست مهندس خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات به وظايف اين سازمان اشاره كرد و يادآور شد متأسفانه در حوزه‌ي ديتا كم‌كاري‌هاي خواسته و ناخواسته بسياري صورت گرفته است كه مهمترين دليل عدم پيشبرد آن را مي‌توان در محدوديت 3 ساله‌ – كه پيش از اين نيز به آن اشاره شد -جست‌وجو كرد. به هر حال كم كاري برخي PAP ها و عمل نكردن به برخي تعهدات، اين بخش‌ها، هرگز نبايد به اين منجر شود كه از فعاليت تمامي آنها ممانعت به عمل آيد. در واقع مواجهه با مشكلات روند قانوني تعريف شده‌اي دارد كه اگر به درستي صورت گيرد ضمن شناسايي مشكلات مي‌توان به راهكارهاي مناسب نيز دست يافت.
گفتي‌ است در جريان همايش، كارگروه‌ها و كميته‌هايي شكل گرفت كه هر يك مسؤول پيگيري بخشي از امور شدند.
كارگروه: بررسي طرح كلي توسعه‌ي شبكه ديتاي كشور: با دبيري استان گلستان
كارگروه: تعيين شاخص‌هاي ارزيابي با دبيري استان كرمانشاه
كارگروه: تعامل و تبادل نظر در مورد بهره‌برداري و مديريت شبكه و تعاملات مالي با دبيري استان زنجان
لازم به ذكر است اين همايش در تيرماه سال جاري به مدت 2 روز در تهران برگزار شد.