وزير ارتباطات:

تعداد دفاتر پستي پس از پيروزي انقلاب هفت برابر رشد داشته است

فارس- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه با پيشرفت فناوري حيطه خدمات پستي فراگير هم بايد گسترش يابد تصريح كرد: در حال حاضر، نزديك به 13 هزار و 500 دفتر پستي در سطح كشور ايران فعال است كه تعداد اين دفاتر از ابتداي پيروزي انقلاب، رشدي معادل هفت برابر داشته است.

به گزارش فارس به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمد سليماني در اجلاس جهاني اتحاديه پست (UPU) در سوئيس، اظهار داشت: هر زمان، جنگ و خونريزي و خشونت در جهان اوج گرفته، پست و جامعه پستي، ابزاري براي كاستن از آلام و رنج‌هاي بشري و منادي صلح و آرامش بوده است.
وي با اشاره به پديد آمدن فناوري‌هاي جديد افزود: تصور مي‌شد با ظهور اين فناوري‌ها، فعاليت‌هاي پستي كاهش يابد، اما امروزه شاهد آن هستيم كه پست، بهتر از گذشته در خدمت جامعه بشري است.
وي خاطر نشان كرد: اكنون، نوآوري مبتني بر IT و خدمات الكترونيكي در صنعت پست موجب افزايش چشم‌گير كيفيت و ارايه خدمات جديد شده است.
وزير ارتباطات با اشاره به طرح پيشخوان دولت گفت: وزارت ICT ايران، به منظور ارائه خدمات به بخش روستايي، اين طرح را تدوين و اجرا كرده است.
سليماني ادامه داد: در همين راستا، هم اكنون در بيش از شش هزار روستا خدمات پستي، مخابراتي، بانكي و ساير خدمات به روستائيان عرضه مي‌شود.
وي تاكيد كرد: اين طرح، علاوه بر ايجاد بستر لازم براي استقرار دولت الكترونيكي، موجب افزايش اشتغال روستائيان، ضريب نفوذ تلفن و ارايه خدمات پولي و بانكي شده است.
سليماني با بيان اينكه با پيشرفت فناوري حيطه خدمات پستي فراگير هم بايد گسترش يابد تصريح كرد: در حال حاضر، نزديك به 13 هزار و 500 دفتر پستي در سطح كشور ايران فعال است كه تعداد اين دفاتر از ابتداي پيروزي انقلاب، رشدي معادل هفت برابر داشته است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار داشت: نقش بسترهاي الكترونيكي هم در خدمات پستي و هم در عمليات پستي، انكار ناپذير است و در همين راستا، پست ايران، فعاليت‌هاي مختلفي در زمينه توسعه زيرساخت عرضه خدمات الكترونيكي انجام داده است.
وي گفت: پيشنهاد مي‌كنيم اين كنگره با تصويب موضوعات سازنده و جدي‌تر تلقي كردن مبحث نوآوري و ايجاد نهادي خاص در همين زمينه، شبكه پستي جهاني را به سازماني پويا و واجد قابليت بقاء مبدل كند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به گسترش جنگ افروزي جنگ طلبان بزرگ در سطح دنيا تصريح كرد: پيشنهاد مي‌كنيم يكي از سال‌هاي پيش رو به نام سال «ايجاد فرصت پيام رساني براي خانواده‌هاي آسيب ديده از جنگ و خشونت و تهاجم اشغالگران در مناطق اشغال شده » نامگذاري شود تا رويه امداد رساني جامعه پستي با نداي صلح و آرامش براي همه جهان طنين انداز شود.