در حاشيه جلسه هيئت دولت- 10

سليماني: واگذاري پست به بخش خصوصي نيازمند ايجاد سازماني جديد است

فارس- وزير ارتباطات گفت: تفكيك بخش "حاكميتي" شركت پست از بخش "غير زيرساختي و قابل واگذاري آن به بخش خصوصي" نيازمند تاسيس سازماني جديد است اما اين كار، در حيطه اختيارات دولت نيست.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حاشيه جلسه امروز دولت در جمع خبرنگاران و در خصوص واگذاري سهام شركت پست به بخش خصوصي اظهار داشت: براي ورود شركت پست به بورس، بايد بخش حاكميتي و بخش قابل واگذاري و غير زيرساختي آن به صورت اپراتوري مشخص شود و با تفكيك اين دو بخش، مراحل ورود به بورس آغاز خواهد شد.
وي با اشاره به وجود خلاء قانوني براي ورود پست به بورس، ادامه داد: شركت پست، تك شركت است كه تفكيك بخش حاكميتي از بخش قابل واگذاري آن به بخش خصوصي نيازمند تاسيس شركت يا سازماني جديد است، اما اين كار در حال حاضر در اختيار دولت قرار ندارد و چنانچه قانون مربوط به اجراي اصل 44 قانون اساسي نهايي و ابلاغ شود، واگذاري سهام پست به بخش خصوصي امكان پذير مي‌شود.
وزير ارتباطات خاطر نشان كرد كه “چنانچه قانون مربوط به اجراي اصل 44 قانون اساسي عملياتي نشود، پيشنهاد ورود سهام شركت پست به بورس بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد و اين امر، مستلزم طي مراحل طولاني خواهد بود”.
سليماني در خصوص ديدگاه سازمان بورس كه عرضه سهام شركت مخابرات را منوط به امضاي تعهدنامه وزارت ارتباطات در خصوص بدهي هاي احتمالي كرده است، گفت: از آنجا كه اختيارات شركت هاي واگذاري طي يك صورت‌‌جلسه به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي‌شود، آن وزارتخانه بايد به بورس تعهد دهد.
وي با تاكيد بر اينكه شركت مخابرات از سال گذشته از وزارت ارتباطات منفك شده، در پايان تاكيد كرد: اگر قرار باشد به جاي وزارت اقتصاد دولت به بورس تعهد دهد، بايد اين پيشنهاد در دولت بررسي و تصويب شود.