اطلاعات مالي شرکت مخابرات تا پايان هفته ارايه مي شود

سازمان حسابرسي کشور درباره صورت هاي مالي مخابرات اظهار نظر کرده اما EPS را هنوز تائيد نکرده است

صابر فيضي ، مديرعامل شرکت مخابرات ايران با بيان اين مطلب اظهار کرد : افزايش سرمايه مخابرات براي ورود به بورس به تائيد سازمان حسابرسي رسيده است . وي افزود : تنها تائيد EPS مانده که زمان تائيد آن توسط سازمان حسابرسي مشخص نيست.