ساخت و ساز ، آنتن دهي شبکه تلفن همراه را دچار اختلال مي کند

شرکت مخابرات ايران- سيد حسن رضوي ، معاون فني و مهندسي شرکت ارتباطات سيار اظهار داشت : آنتن دهي شبکه تلفن همراه در برخي مسيرها در زمان هايي به دليل ساخت و سازهايي که انجام مي شود

دچار مشکل شده و ساختمان ها و برج هايي که ساخته مي شوند در کار ما اخلال ايجاد کرده و آنتن دهي را با مشکلاتي مواجه مي کنند.