بازار سيم کارت همچنان در ثبات نسبي به سر مي برد

ايسکانيوز- بازار سيم کارت در ابتداي هفته جاري بدون تغيير جدي و با ثبات نسبي همراه بود.

به گزارش روز يکشنبه خبرنگار فناوري اطلاعات باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران”ايسکانيوز”، بازار سيم کارت در آغاز هفته جاري با ثبات نسبي همراه بود و تنها در برخي کدهاي ناياب افزايش قيمت مشاهده مي شود.
بنابر اين گزارش ، سيم کارت صفر کد 1 به قيمت 7 ميليون ريال وکارکرده آن 5 ميليون و 500 هزار ريال در بازار تهران داد و ستد شد. همچنين سيم کارت صفر کدهاي 2 ،3 و 4 به ترتيب به قيمت 6 ميليون ريال،4 ميليون و 500 هزار ريال و 3 ميليون و 800 هزار ريال خريد و فروش شد.
به گزارش ايسکانيوز سيم کارت هاي کارکرده اين کدها نيز به ترتيب به قيمت 3 ميليون و 900 هزار ريال،3 ميليون و 300 هزار ريال و 2 ميليون و 800 هزار ريال در بازار تهران داد و ستد شد.
بر پايه اين گزارش ، سيم کارت صفر کد 5 نيز با اختلاف 1 ميليون ريال ازسيم کارت کارکرده همين کد به قيمت 3 ميليون و 900 هزار ريال خريد و فروش شد.
به گزارش ايسکانيوز،کد 6 و 7 نيز با اختلاف 700 هزار ريال از کارکرده خود به قيمت 3 ميليون و 300 هزار ريال داد و ستد شد.
سيم کارت صفر 0919 نيز 450 هزار ريال ،کارکرده آن 250 هزار ريال و سيم کارت صفر تاليا به قيمت 350 هزار ريال در بازار امروز تهران خريد و فروش شد.
به گزارش ايسکانيوز و بنا به گفته بسياري از فعالان بازار سيم کارت قيمت سيم کارت در بازار تهران و در چند روز گذشته با آرامش و ثبات نسبي همراه بوده است.