استقرار شبکه هاي نسل آينده مخابرات،موجب تحول مي شود

ايرنا- مدير گروه فناوري امنيت مرکز تحقيقات مخابرات ايران، گفت: استقرار شبکه هاي نسل آينده مخابرات، تحولات اقتصادي ،‌فرهنگي و اجتماعي را به دنبال خواهد داشت .

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، “احمد صلاحي” روز يکشنبه با بيان اين مطلب افزود: از آنجايي که شبکه هاي نسل آينده از قابليت هاي فراواني در ارائه سرويس هاي يکپارچه مخابراتي و اينترنتي برخوردار هستند، پيش بيني مي شود تا سال 2010 ميلادي شاهد فراگير شدن اين تکنولوژي در جهان باشيم.
عضو کميته علمي سومين همايش مديريت اطلاعات و ارتباطات در ادامه با اشاره به فرصت ها و مخاطراتي که فناوري هاي نوين به همراه دارند، گفت: موضوعاتي همچون امنيت حريم خصوصي از جدي ترين مسائلي است که همواره بايد مد نظر قرار گيرند ، اما مهم آن است که با آمادگي به استقبال فناوري هاي نوين برويم .
صلاحي در ادامه وضعيت فعلي کشور در زمينه زير ساخت ها را مطلوب توصيف و امکان اتصال به شبکه هاي موجود را يکي از مهمترين ويژگي هاي شبکه هاي نسل آينده عنوان کرد.
وي همچنين ضرورت شناخت و پرداختن علمي به موضوع شبکه هاي نسل آينده به عنوان يکي از جديد ترين فناوري هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را مهمترين دليل پرداختن به آن در سومين همايش مديريت اطلاعات و ارتباطات دانست.
سومين همايش مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار است روز 29آبان ماه سال جاري با حضور مسئولان و صاحب نظران در هتل المپيک تهران برگزار شود.