معاون ارتباطات سيار پر ترافيک ترين ساعات ارسال پيام کوتاه را اعلام کرد

موبنا – معاون نظارت و مديريت شبکه همراه اول گفت : 11صبح تا 15 و ساعت 18 تا 20 شب پر ترافيک ترين ساعات ارسال پيام کوتاه است.

محمد حسين فلاح اصغري در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: در اين ساعات شبانه  روز  بيشترين پيام کوتاه از جانب کاربران همراه  اول  در سراسر کشور ارسال مي شود.
وي خاطر نشان کرد:  به رغم  به ترافيک بالا در اين ساعات،  کاربران همراه اول  به راحتي مي توانند  پيام کوتاه خود را ارسال کنند و با هيچ  مشکلي مواجه  نشوند.
اين مقام مسئول ساعات اوليه صبح را  کم ترافيک ترين زمان ارسال پيام کوتاه  دانست و گفت: در مقايسه با   ساعات ديگرروز حجم ترافيک ارسال پيام کوتاه در اين ساعات  پايين است .
فلاح اصغري   زمان مشخصي را براي ارسال پيام کوتاه به کاربران همراه اول توصيه نکرد  و گفت که کاربران  همراه اول در تمام طول 24 ساعت مي توانند بدون هيچ گونه مشکلي  پيام کوتاه ارسال کنند.
به گفته اين مقام مسئول  چنانچه گوشي تلفن  همراه کاربر خاموش نبوده   و يا اين که  از شبکه  خارج نشده وبا مشکل فني  همراه نباشد  پيام  کوتاه بدون هيچ مشکلي به مقصد مي رسد.
اين مقام مسئول  به اپراتور هاي  ارائه دهنده خدمات پيامک  توصيه کرد  که در ساعات پر ترافيک  از ارسال پيامک انبوه خوداري کرده  و در مابقي  ساعات پيام کوتاه  ارسال کنند .
کاربران همراه روزانه  در حدود  50 ميليون پيام کوتاه ارسال  مي کنند.  
117/13