سرويس کارت تجاري موبايلي به بازار ارايه مي شود

موبنا-سرويس کارت تجاري Retaggr براي کاربران آمريکايي تلفن همراه به بازار ارايه مي شود.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “ريدرايت وب”، کاربراني که فعاليت هاي تجاري خود را در سفر انجام مي دهند به کارت تجاري نياز دارند و بايد هزينه گزافي را بابت آن پرداخت کنند.
با ارايه اين سرويس کاربران مي توانند به جاي کارت تجاري از سرويس مورد نظر براي ارتباط با کاربران ديگر استفاده کنند.
کاربران مي توانند به جاي ارسال ايميل يا برقراري تماس تلفني با استفاده از سرويس  Retaggr به شبکه اجتماعي متصل شده و با کاربران ديگر ارتباط برقرار کنند و به درخواست دوستان و همکاران خود از طريق اين سرويس پاسخ دهند.
اين سرويس تا پايان ماه جاري براي کاربران آمريکايي تلفن همراه به بازار ارايه مي شود.
در مورد قيمت اين سرويس هنوز اطلاعاتي منتشر نشده است.
در حال حاضر تعداد کاربران خطوط تلفن همراه در کل آمريکا حدود 243ميليون نفر و ضريب نفوذ ان 81درصد است.
در اين کشور 18اپراتور تلفن همراه فعال وجود دارد که AT&Tبا بيش از 70ميليون کاربر و ارايه سرويس هايي چونAMPS ,TDMA ,GSM ,GPRS ,EDGE, UMTS و  HSDPA رتبه اول را در بين ديگر رقبايش در اين کشور و رتبه دهم را در جهان دارا مي باشد.
112/ 14