كارت سوخت، مباهات حوزه ارتباطات !

ايتنا - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات طرح كارت هوشمند سوخت را از جمله ‌سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در حوزه ارتباطات دانست.

اگرچه مسئولان اجراي طرح كارت هوشمند سوخت هنگام اجراي اين طرح از ناكارآمدي زيرساخت‌هاي موجود در بخش ارتباطات ابراز نارضايتي مي‌كردند و در حال حاضر نيز معتقدند كه اين طرح موجب ارتقاي كيفيت خدمات مخابراتي در كشور شده است ولي نه با استفاده از بستر ارائه‌شده از سوي وزارت ارتباطات.
اين امر از اين‌رو قابل توجه است كه محمد سليماني وزير ارتباطات اين خدمات را كه با سرمايه شركت نفت و توسط يك شركت سابق وابسته به وزارت‌ارتباطات با تاخير انجام شد به حساب وزارت متبوعه خود گذاشته است. وي حتي تاكيد كرده است كه در اين زمينه سرمايه‌گذاري اندكي انجام شده و در‌ زمان اندكي بازدهي داشته است.
محمد سليماني هزينه حدود 150 ميليارد تومان براي اجراي اين طرح را ناچيز دانسته و اعلام كرد: در حال حاضر امكان ارسال بعضي حواله‌ها به‌صورت الكترونيكي فراهم شده اما تا رسيدن به نقطه آرماني فاصله داريم.
وزير‌ارتباطات و فناوري اطلاعات در اظهارات خود هيچ اشاره‌اي به استاندارد‌هاي جهاني و جايگاه ايران در بخش‌هاي ارتباطات اشاره‌اي نكرده است. اما فراموش نكرده كه بگويد: با تلاش‌هاي صورت گرفته در طول فعاليت دولت نهم واگذاري تلفن همراه اپراتور اول تقريبا به روز شده است.
اين توسعه كه برخلاف تاكيد برنامه چهارم و سياست‌هاي اصل 44 صورت گرفته است موجب مباحات وزير‌محترم است. ولي وي توضيح نداد كه قرار بود تا پايان سال گذشته واگذاري تلفن‌همراه به روز شود و هنوز اين امر محقق نشده است.
وي در عين حال با اشاره به‌ آنكه در سال 84 حدود 7 ميليون مشترك تلفن همراه در سطح گسترده وجود داشت كه با تلاش‌هاي صورت گرفته درطول كمتر از 3 سال، اين تعداد به 28 ميليون نفر رسيد دلايل اين تحول را توضيح نداد.
در دولت هشتم به‌دليل تاكيد بر ضرورت توسعه بخش خصوصي دولت از توسعه فعاليت‌هاي خود منع‌شده بود ولي در دولت نهم بدون توجه به ضرورت توسعه فعاليت‌ بخش خصوصي و تعاوني بدون ايجاد زمينه‌هاي فني لازم توسعه شبكه تلفن‌همراه در دستور‌‌‌‌كار دولت قرار گرفت.
به گفته وزارت ارتباطات در حال حاضر ميزان مشتركان تلفن همراه بيش از مجوز قانون برنامه چهارم افزايش يافته و قانون برنامه رعايت نشده است.
اين درحالي است كه وزارت ارتباطات همواره به كاهش قيمت سيم‌كارت در بازار استناد مي‌كند و از كاهش قيمت به‌عنوان يك دستاورد ياد مي‌كند. اين درحالي است كه در خدمات مخابراتي كيفيت و كميت به همراه هم بايد توسعه يابد و درعين حال پروانه فعاليت شبكه تلفن همراه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه با وجود تصويب هنوز به‌طور رسمي منتشر نشده است.
بارها شركت ارتباطات سيار از راه‌اندازي خدمات اينترنت و ديگر خدمات ارزش افزوده نيز سخن گفته است كه هيچ‌يك عملي نشده است. اين درحالي است كه مسئله پيامك نيز در شبكه ارتباطات سيار دولتي هنوز حل نشده است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اظهارات خود كه روابط عمومي اين وزارت منتشر كرده با اشاره به اينكه ‌سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در حوزه ارتباطات اندك بوده است كه بازده اقتصادي آن در مدت كوتاهي عملي مي‌شود به‌عنوان نمونه طرح كارت هوشمند سوخت را مورد توجه قرارداده است كه به‌دليل مشكلات ناشي از فقدان زيرساخت‌هاي مخابراتي در كشور با تاخير عملي شد و هنوز در برخي جايگاه‌ها براي عملي شدن آن همچنان از امكانات ماهواره‌اي و تجهيزات شبكه خاص شركت ملي پالايش و پخش استفاده مي‌شود.
اين درحالي است كه محمد سليماني از همه سازمان‌هايي كه در خدمت مردم هستند خواست تا نيازهاي مخابراتي خود را مطرح كنند تا وزارت ارتباطات خدمات لازم را در همه حوزه‌ها ارائه كند.