وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات : ايران آماده ارايه تجربيات خود در زمينه فناوري جديد به ديگر كشورها است

شرکت مخابرات ايران -محمد سليماني ، در چهارمين اجلاس امنيت ICT در كشور سوريه گفت : در گذشته ما محصولات و خدمات مورد نياز خود را از خارج كشور تأمين مي كرديم اما در حال حاضر و با تلاش هاي صورت گرفته توانسته ايم

 ، توانايي توليد فناوري و دانش را براي حمايت از خدمات در كشور خود افزايش دهيم . وي تأكيد كرد : در همين راستا و در حوزه هاي مختلف از جمله دستيابي به نانو تكنولوژي پيشرفت هاي چشمگيري داشته ايم .