در سال 2008

درآمد داده موبايلي به 200ميليارد دلارخواهد رسيد

موبنا-تازه ترين بررسي ها حاکي از اين است که درآمد سرويس ها ي داده موبايلي تا پايان 2008 ميلادي از 200ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،بر اساس اين گزارش درآمد اين بخش از سرويس هاي تلفن همراه در سال 2007 ميلادي 157ميليارد دلار برآورد شده است.
براساس اين گزارش درآمد سرويس هاي داده در فصل اول 2008 ميلادي 49ميليارد دلار برآورد شد که افزايش 42.7درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد.
اين گزارش در ادامه آورده است:با توجه به آمارهاي موجود مي توان گفت:سرويس هاي داده تلفن همراه يک پنجم از درآمد کل سرويس هاي تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.
اين گزارش کاهش سراسري درآمد سرويس صوتي تلفن همراه را يکي از دلايل رشد سريع درآمد در بخش داده اعلام کرده است.
 درآمد بخش داده باستثناي سرويس هاي پيامک در فصل اول 2008 ميلادي حدود 17ميلياردو 480ميليون دلار بوده است که 35.6درصد کل درآمد داده موبايلي را شامل مي شود.
شتاب فزاينده در توليد فناوري هاي پيشرفته، افزايش رقابت در بازار و رشد تقاضا کاربران از عوامل افزايش درآمد سرويس هاي داده تلفن همراه اعلام شده است.
آسيا – اقيانوسيه با کسب 20ميليارد دلار در فصل اول 2008 ميلادي 40درصد درآمد اين سرويس را در سطح جهان به خود اختصاص داده اند و خاورميانه نيزبا 927ميليون دلار تنها 2درصد درامد اين بخش را به خود اختصاص داده است.
134/14