عصر ارتباط :

نوکيا فقط يک گارانتي دارد

عصر ارتباط همچنين گزارش مشروحي نيز از نشست خبري مديران ارشد نوکيا منتشر کرده است.