وزير ارتباطات :

پست ، پيام آور دوستي و صلح و آرامش بين مردم دنيا است

موبنا-وزير ارتباطات گفت:پست در طول سابقه چند هزار ساله خود، همواره پيام آور دوستي، صلح و آرامش بين مردم و ملت‌ها بوده است.

به گزارش موبنا دکتر محمد سليماني در اجلاس جهاني اتحاديه پست (UPU) در سوئيس، اظهار داشت: هر زمان، جنگ و خونريزي و خشونت در جهان اوج گرفته، پست و جامعه پستي، ابزاري براي کاستن از آلام و رنج‌هاي بشري و منادي صلح و آرامش بوده است.
وي با اشاره به پديد آمدن فناوري‌هاي جديد افزود: تصور مي‌شد با ظهور اين فناوري‌ها، فعاليت‌هاي پستي کاهش يابد، اما امروزه شاهد آن هستيم که پست، بهتر از گذشته در خدمت جامعه بشري است.
وي خاطر نشان کرد: اکنون، نوآوري مبتني بر IT و خدمات الکترونيکي در صنعت پست موجب افزايش چشم‌گير کيفيت و ارايه خدمات جديد شده است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به طرح پيشخوان دولت گفت: وزارت ICT ايران، به منظور ارائه خدمات به بخش روستايي، اين طرح را تدوين و اجرا کرده است.
سليماني ادامه داد: در همين راستا، هم اکنون در بيش از شش هزار روستا خدمات پستي، مخابراتي، بانکي و ساير خدمات به روستائيان عرضه مي‌شود.
وي تاکيد کرد: اين طرح، علاوه بر ايجاد بستر لازم براي استقرار دولت الکترونيکي، موجب افزايش اشتغال روستائيان، ضريب نفوذ تلفن و ارايه خدمات پولي و بانکي شده است.
دکتر سليماني با بيان اينکه با پيشرفت فناوري حيطه خدمات پستي فراگير هم بايد گسترش يابد تصريح کرد: در حال حاضر، نزديک به 13 هزار و 500 دفتر پستي در سطح کشور ايران فعال است که تعداد اين دفاتر از ابتداي پيروزي انقلاب، رشدي معادل هفت برابر داشته است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار داشت: نقش بسترهاي الکترونيکي هم در خدمات پستي و هم در عمليات پستي، انکار ناپذير است و در همين راستا، پست ايران، فعاليت‌هاي مختلفي در زمينه توسعه زيرساخت عرضه خدمات الکترونيکي انجام داده است.
وي افزود: بقاء در محيط متغير پرشتاب و نامطمئن امروزي، مستلزم اتخاذ رويکردهاي جديد و ايجاد نوآوري در همه جنبه‌هاي کسب و کار، محصولات و فرآيندها است.
سليماني گفت: پيشنهاد مي‌کنيم اين کنگره با تصويب موضوعات سازنده و جدي‌تر تلقي کردن مبحث نوآوري و ايجاد نهادي خاص در همين زمينه، شبکه پستي جهاني را به سازماني پويا و واجد قابليت بقاء مبدل کند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به گسترش جنگ افروزي جنگ طلبان بزرگ در سطح دنيا تصريح کرد: پيشنهاد مي‌کنيم يکي از سال‌هاي پيش رو به نام سال «ايجاد فرصت پيام رساني براي خانواده‌هاي آسيب ديده از جنگ و خشونت و تهاجم اشغالگران در مناطق اشغال شده » نامگذاري شود تا رويه امداد رساني جامعه پستي با نداي صلح و آرامش براي همه جهان طنين انداز شود.
128/13