پست پيام آور دوستي و صلح و آرامش بين مردم دنيا

برنا- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خاطر نشان کرد پست در طول سابقه چند هزار ساله خود، همواره پيام آور دوستي، صلح و آرامش بين مردم و ملت‌ها بوده است.

به گزارش سرويس دانش و فن آوري برنا به نقل از روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، “محمد سليماني” وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اجلاس جهاني اتحاديه پست(UPU) در سوئيس، ضمن مطلب فوق اظهار داشت: هر زمان، جنگ و خونريزي و خشونت در جهان اوج گرفته، پست و جامعه پستي، ابزاري براي کاستن از آلام و رنج‌هاي بشري و منادي صلح و آرامش بوده است.  
وي با اشاره به پديد آمدن فناوري‌هاي جديد افزود: تصور مي‌شد با ظهور اين فناوري‌ها، فعاليت‌هاي پستي کاهش يابد اما امروزه شاهد آن هستيم که پست، بهتر از گذشته در خدمت جامعه بشري است. “سليماني” خاطر نشان کرد: اکنون، نوآوري مبتني بر IT و خدمات الکترونيکي در صنعت پست موجب افزايش چشم‌گير کيفيت و ارايه خدمات جديد شده است.  
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به طرح پيشخوان دولت گفت: وزارت ICT ايران، به منظور ارائه خدمات به بخش روستايي، اين طرح را تدوين و اجرا کرده است. وي ادامه داد: در همين راستا، هم اکنون در بيش از شش هزار روستا خدمات پستي، مخابراتي، بانکي و ساير خدمات به روستائيان عرضه مي‌شود.  
“محمد سليماني” تأکيد کرد: اين طرح، علاوه بر ايجاد بستر لازم براي استقرار دولت الکترونيکي، موجب افزايش اشتغال روستائيان، ضريب نفوذ تلفن و ارايه خدمات پولي و بانکي شده است. وزير ارتباطات  و فناوري اطلاعات با بيان اين مطلب که با پيشرفت فناوري حيطه خدمات پستي فراگير هم بايد گسترش يابد تصريح کرد: در حال حاضر، نزديک به 13500 دفتر پستي در سطح کشور ايران فعال است که تعداد اين دفاتر از ابتداي پيروزي انقلاب، رشدي معادل هفت برابر داشته است.  
“سليماني” افزود: بقاء در محيط متغير پرشتاب و نامطمئن امروزي، مستلزم اتخاذ رويکردهاي جديد و ايجاد نوآوري در همه جنبه‌هاي کسب و کار، محصولات و فرآيندها است. وي تصريح کرد: پيشنهاد مي‌کنيم اين کنگره با تصويب موضوعات سازنده و جدي‌تر تلقي کردن مبحث نوآوري و ايجاد نهادي خاص در همين زمينه، شبکه پستي جهاني را به سازماني پويا و واجد قابليت بقاء مبدل کند.  
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به گسترش جنگ افروزي جنگ طلبان بزرگ در سطح دنيا تصريح کرد: پيشنهاد مي‌کنيم يکي از سال‌هاي پيش رو به نام سال “ايجاد فرصت پيام رساني براي خانواده‌هاي آسيب ديده از جنگ و خشونت و تهاجم اشغالگران در مناطق اشغال شده” نامگذاري شود تا رويه امداد رساني جامعه پستي با نداي صلح و آرامش براي همه جهان طنين انداز شود.