رئيس سازمان حسابرسي در گفت‌وگو با فارس:

اطلاعات مالي شركت مخابرات تا پايان هفته ارايه مي‌شود

فارس- رئيس سازمان حسابرسي گفت: اطلاعات مالي شركت مخابرات تا پايان هفته جاري آماده و ارايه مي شود.

   كاظم نجفي علمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين وضعيت بررسي اطلاعات مالي و بودجه شركت مشمول اصل 44 مخابرات اظهار داشت : بررسي اطلاعات مالي اين شركت از يك هفته پيش آغاز شده و تا پايان هفته به سازمان خصوصي سازي ، سازمان و شركت بورس ارايه خواهد شد.
به گزارش فارس، زمان عرضه سهام بزرگترين شركت قابل واگذاري دولتي يعني شركت مخابرات در حالي به دليل عدم وجود گزارش هاي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي نامعلوم است كه پيش از اين قرار بوداين شركت 4 هزار و 580 ميليارد توماني در 23 خردادماه در بورس حضور داشته و شاهد كشف قيمت شود اما با توجه به اعمال افزايش سرمايه و نامشخص بودن سود هر سهم و نياز بورس به ديگر اطلاعات مالي تاكنون چنين اقدامي انجام نشده است.
به گفته مسئولين سازمان خصوصي سازي با دريافت اطلاعات مالي حسابرسي شده شركت مخابرات مانع اصلي در واگذاري اين شركت برداشته خواهد شد.