مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران :

پيامک فارسي سيم کارت هاي اعتباري 16 تومان محاسبه مي شود

موبنا – مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران با بيان اين که پيامک فارسي سيم کارت هاي اعتباري همانند پيامک با فونت لاتين آن، 160 ريال محاسبه مي شود،گفت: در حال انجام مراحل فني به منظور کاهش نرخ SMS فارسي سيم کارت هاي اعتباري به 89 ريال هستيم .

داوود زارعيان در گفت وگو با خبرنگار موبنا در خصوص اعمال تغييرات در نرخ تعرفه پيامک هاي فارسي و لاتين تلفن همراه ، اظهار داشت: در حال حاضر تعرفه 89 ريال پيامک هاي فارسي براي سيم کارت هاي اعتباري کشور اعمال نشده و تنها براي سيم کارت هاي دائمي همراه اول اعمال مي شود .
وي با بيان اينکه اعمال تعرفه هاي جديد براي تمامي اپراتورها الزامي است خاطرنشان کرد: هر يک از اپراتورها داراي شبکه مجزا بوده و آنها بايد به طور جداگانه در خصوص تجهيز شبکه خود اقداماتي را انجام دهند.
وي پيش از اين گفته بود که 80 درصد پيامک هاي ارسالي مشترکان با فونت فارسي ارسال مي شوند.
به گفته مديرکل روابط عمومي شرکت مخابرات بر اساس نظر سنجي هاي صورت گرفته در حال حاضر کاربران بيشتر پيامک هاي خود را با فونت فارسي ارسال مي کنند و با کاهش تعرفه پيامک فارسي، استفاده از فونت فارسي  50 درصد نسبت به زمان قبل از تغيير تعرفه افزايش يافته است.
هيات دولت تغيير نرخ پيامک را در بهمن ماه سال 86 به تصويب رساند که بر اساس آن از ابتداي تيرماه تعرفه پيامک فارسي 890 ريال و تعرفه پيامک لاتين 222 ريال محاسبه مي‏شود.
برخلاف آنکه  SMS لاتين  160 کاراکتر را پشتيباني مي کند تنها امکان ارسال 70 کاراکتر در هر پيامک با فونت فارسي وجود دارد.
به همين دليل شرکت ارتباطات سيار  با همکاري مرکز ICT پيشرفته شريف، نرم افزاري را براي فشرده سازي فونت فارسي طراحي و عرضه کرده است .
نرم افزار پيامک فارسي که بر روي سايت همراه اول در دسترس است به کاربران اين امکان را مي دهد که 200 کاراکتر فارسي را در يک SMS ارسال کنند.
کاهش تعرفه پيامک فارسي به منظور ترويج استفاده از خط و زبان فارسي صورت گرفته است.
اين در حالي است که سازمان بازرسي به تعرفه پيشين پيام کوتاه يعني 2/14 تومان اعتراض داشته و آن را ناعادلانه عنوان کرده است.
کاربران همراه اول روزانه بيش از 50 ميليون پيام کوتاه ارسال مي کنند.
117/13