گفت‌و‌گو با مديران ارشد نوكيا درباره گارانتي و بازار تلفن همراه

ايتنا - مدير نظارت بر امور مشتريان در خاورميانه و آفريقاي شمالي نوكيا: اصولا نحوه کار نوکيا به شکلي است که در هر بازاري که وارد مي‌شود نماينده انتخاب مي‌کند، کانال‌هاي توزيع و فروش انتخاب مي‌کند و آن نماينده در حقيقت به عنوان بازوي ما در آن بازار محسوب مي‌شود.

 
اما اينکه ما به عنوان نوکيا خودمان بخواهيم واردکننده باشيم، در هيچ جا اين اتفاق صورت نگرفته و به صورت کلي روش کار نوکيا به اين شکل نيست. ما در همه بازارها نمايندگاني داريم که وظيفه واردات گوشي‌هاي نوکيا به آن بازارها را به دوش مي‌کشند. نوکيا وارد بازار مي‌شود، نيازهاي بازار را مي‌سنجد و بر اساس آن نمايندگانش را انتخاب مي‌کند.