افت شديد تقاضا براي سيم کارت هاي دائمي

موبنا- تقاضا براي خريد سيم کارت هاي دائمي همراه اول روز به روز کاهش مي يابد و مردم ترجيح مي دهند از سيم کارت اعتباري استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار موبنا،مديريت در نحوه استفاده از اعتبار زماني و مالي سيم کارت هاي اعتباري از جمله عواملي است که سبب شده که همانند اکثر کشورها ، مردم کشور ما نيز به سمت استفاده از سيم کارت هاي اعتباري روي بياورند؛به نحوي که حتي واگذاري به روز سيم کارت هاي دائمي همراه اول نيز نتوانسته است به اين بازار رونق بخشد و متقاضي زيادي را به خود جذب کند.
هم اکنون ميزان خريد و فروش سيم کارت هاي دائمي همراه اول موجود در بازار کاهش يافته و اين امر سبب شده تا اين کالاي ارتباطي با ثبات قيمت همراه شود.
در بازار تهران سيم کارت کارکرده کد “1” تا سقف پنج ميليون و 850 هزار ريال و سيم کارت صفر کدهاي “2” و”3″ به بهاي پنج ميليون و 750 هزار ريال و پنج ميليون و 150 هزار ريال به فروش مي رود.
در همين حال سيم کارت کارکرده کدهاي “2” و “3” به ترتيب به بهاي چهار ميليون و 400هزار ريال و سه ميليون و 400 هزار ريال فروخته مي شود.
همچنين سيم کارت هاي صفر کدهاي “4”،”5″،”6″،”7″ و” 8″ به ترتيب با قيمت سه ميليون و 650 هزار ريال، سه ميليون و 550 هزار ريال،سه ميليون و 350 هزار ريال، سه ميليون و 300 هزار ريال و سه ميليون ريال معامله مي شوند.
سيم کارت کارکرده کدهاي فوق نيز با بهاي دو ميليون و 700 هزار ريال، دو ميليون و 800هزار ريال، دو ميليون و 500 هزار ريال، دو ميليون و 500 هزار ريال و دو ميليون و 350هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيم کارت اعتباري همراه اول با کد 0919 نيز تا سقف 350 هزار ريال به فروش مي رسد.
سيم کارت هاي دائمي و اعتباري ايرانسل نيز به ترتيب به بهاي يک ميليون و 150 هزار ريال و 100 هزار ريال در بازار سيم کارت کشور خريد و فروش مي شود.
در همين حال سيم کارت صفر تاليا تا سقف 550 هزار ريال در بازار تهران فروخته مي شود.
همراه اول نزديک به 27 ميليون مشترک دارد که 10 ميليون از آن را مشترکان سيم کارت هاي اعتباري اين اپراتور تشکيل مي دهند.
بر اساس آمارهاي غير رسمي، تاليا نزديک به يک ميليون نفر و اپراتور دوم ( ايرانسل ) نيز بيش از 10 ميليون مشترک دارند.
129/ 13