براي پاسخ گويي به برخي سئوالات،

وزير ارتباطات روز سه شنبه به مجلس مي رود

موبنا – مخبر کمسيون صنايع و معادن مجلس گفت: روز سه شنبه نمايندگان مردم وزير ارتباطات را به کميسيون صنايع و معادن فرا مي خوانند .

علي اصغر يوسف نژاد در گفت و گو با موبنا در خصوص علت احضار وزير ارتباطات به مجلس گفت :تحقق نيافتن برنامه هاي وزارت ارتباطات در پياده سازي دولت الکترونيک ، پايين بودن سرويس خدمات ارتباطي و ضعف خدمات به مشترکين محور سئوال نمايندگان از محمد سليماني است.
به گفته وي  وزير ارتباطات همچنين بايد در خصوص علت افزايش بدون مجوز تعرفه ها از جمله تعرفه اس ام اس و علت تحقق نيافتن طرح اينترنت ملي جوابگو باشد.
وي خاطر نشان کرد : عثماني نماينده بوکان ، محمود زاد نماينده مهاباد ، محبي نيا نماينده مياندوآب ، جعفرزاده نماينده ماکو  و قاضي پور نماينده اروميه خواستار پاسخگويي وزير ارتباطات در مورد ضعف مديريت در شرکت مخابرات و ارتباطات سيار شده اند.
گفتني است ،همزمان با حضور وزير ارتباطات وزير صنايع و معادن نيز به کمسيون صنايع و معادن مجلس احضار شده است.
b/14