اپراتورهاي سنگاپور سرويس تلويزيون موبايلي را ارايه مي کنند

موبنا-سينگ تل ،استارهاب و M1 با همکاري شرکت رسانه اي MediaCorp سرويس تلويزيون همراه DVB-H را به صورت آزمايشي در اين کشور ارايه مي کنند.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،بر اساس اين گزارش انتظار مي رود در مجموع 300کاربر از سه اپراتور مذکور تحت پوشش اين سرويس قرار گيرند.
درادامه اين گزارش آمده است:در طول اجراي اين طرح کاربران قادر خواهند بود شش کانال تلويزيوني مختلف را از طريق اين سرويس مشاهده کنند.
“کوک پک لنگ”يکي از آگاهان در اين زمينه گفت:کاربران با استفاده از اين پروژه مي توانند به راحتي به محتواهاي تلويزيوني در هرکجا و هر زمان دسترسي پيدا کنند.
در ادامه اين گزارش از “مديا کورپ”به عنوان پيشرو ارايه سرويس هاي DVB-Hدر سنگاپورنام برده شد.
“لوکاس چاو”مدير عامل مديا کورپ همکاري خود با سه اپراتور سنگاپوري را  فرصتي  بکر براي نشان دادن قابليت هاي اين شرکت و کشف راه هاي تجاري نوين براي آن عنوان کرد.
وي در ادامه با بيان اين که شرکت کنندگان در اين آزمايش براي استفاده از سرويس مذکور از گوشي سامسونگ مدل P-960 استفاده خواهند کرد، افزود:در اين طرح اپراتور آلکاتل لوسنت و گمالتو با سه اپراتور مذکور همکاري خواهند کرد.
تعداد کل کاربران در سنگاپورتا پايان ژوئن 2007ميلادي چهارميليون و987هزار و 800 نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور111.2درصد اعلام شده است.
در اين کشور سه اپراتور فعال وجود دارد که سينگ تل با يک ميليون و 820هزار کاربر رتبه اول را دربين سه اپراتور ديگر به خود اختصاص داده است.
134/ 14