مديرکل امورمشترکان ارتباطات سيار:

مشترکان همراه اول تمايل زيادي به پرداخت حضوري قبوض خود دارند

موبنا – مديرکل امورمشترکان ارتباطات سيار گفت:اکثريت مشترکان همراه قبل قبوض تلفن همراه خود را به صورت حضوري از طريق بانک هاي کشور پرداخت مي کنند.

 “علي حميدي” در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت:    با توجه به آن که امکان پرداخت قبوض تلفن همراه از شبکه شتاب ، دستگاه هاي  عابر بانک  ، تلفن همراه  و اينترنت فراهم شده اند اما کماکان مشترکان  تمايل به پراخت حضوري  قبوض  تلفن خود دارند .
 وي تصريح کرد: البته  در حال حاضر پرداخت اينترني  و استفاده از  ساير روش ها ي پرداخت  نسبت به گذشته بيشتر مورد استفاده کاربران قرار گرفته که با  گذشت زمان و فرهنگ سازي  مناسب   اين شيوه هاي پرداخت جديد  کاربردي تر مي شود.
 به گفته اين مقام مسئول در حال حاضر  به دنبال تمهيدات ايجاد شده در شرکت ارتباطات سيار ميزان بدهي مشترکان همراه  اول به اين شرکت نسبت به دوره اي قبل  کاهش پيدا کرده است.
با گسترش خدمات الكترونيكي همراه اول، امكان پرداخت غيرحضوري قبوض سيم‌كارت‌هاي دائمي اين اپراتور به روش‌هاي مختلفي فراهم شد.
مشتركان همراه اول در تمامي بانك‌هاي اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، رفاه كارگران، سامان، صادرات، كشاورزي، مسكن، ملت و ملي مي‌توانند نسبت به پرداخت غيرحضوري قبوض خود اقدام كنند.
بر اين اساس امكان پراخت قبوض بر روي دستگاه‌هاي خودپرداز (atm) بانك‌هاي اقتصاد نوين، پاسارگاد،‌ سامان، صادرات، كشاورزي، مسكن و ملي فراهم شده است.
همچنين پرداخت قبوض با پيام كوتاه به شماره 200070 براي بانك تجارت و با شماره 200033 براي بانك ملت نيز ممكن است.
امكان پرداخت قبوض در سه بانك اقتصاد نوين، پاسارگاد و سامان نيز بر روي دستگاه‌هاي Pos نيز فراهم شده است.
براساس اين گزارش، پرداخت اينترنتي در بانك‌هاي اقتصاد نوين، پارسيان، تجارت، توسعه صادرات، سامان و ملي ممكن است و استفاده از سيستم تلفنبانك نيز به جز بانك‌هاي پارسيان، پاسارگاد در تمامي بانك‌ها مقدور است.
117/13