سازمان حسابرسي افزايش سرمايه مخابرات را تاييد کرد

موبنا- مديرعامل شرکت مخابرات ايران از تاييد رقم جديد سرمايه اين شرکت توسط سازمان حسابرسي خبر داد.

صابر فيضي در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت:با تاييد سازمان حسابرسي، سرمايه شرکت مخابرات ايران براي ورود به بازار بورس که پيش از اين 36 هزار و 900 ميليارد ريال اعلام شده بود، به 45 هزار و 800 ميليارد ريال افزايش يافت.
وي گفت:گزارش تاييديه سازمان حسابرسي در خصوص سرمايه جديد مخابرات، امروز به سازمان بورس ارسال مي شود.
فيضي يادآور شد:پيش بيني سود (EPS ) سال 87 مخابرات و ارزش سود هر سهم اين شرکت هنوز به تاييد سازمان حسابرسي نرسيده است.
ارزش سود هر سهم مخابرات 175 ريال پيش بيني شده است.
در حال حاضر سازمان بورس منتظر اعلام تاييد گزارش سازمان حسابرسي در خصوص افزايش سرمايه مخابرات و نيز پيش بيني سود سال 87 است.
نام شركت مخابرات ايران براساس مصوبه هيات پذيرش اوراق بهادار، از بيست و نهم تيرماه به عنوان چهارصد و چهل و هفتمين شركت ، در فهرست نرخ هاي تابلوي اصلي بازار اول بورس تهران درج شده است.
128/13