20 درصد کاربران با تلفن همراه خريد مي کنند

موبنا-مطالعات اخير نشان داده است که نزديک به 700ميليون نفر برابر با 20 درصد کاربران جهان خريد خود را از طريق تلفن همراه انجام مي دهند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “اينتوموبايل”، در حال حاضر براساس آمار رسمي 1/3ميليارد نفر در دنيا تلفن همراه دارند که اين رقم 50 درصد جمعيت جهان را شامل مي شود.  
تحقيق جديدي که توسط شرکت BuzzCity ، ارايه دهنده جهاني سرويس هاي تلفن همراه، انجام شده نشان مي دهد
 بر اساس اين تحقيق 30 درصد کاربران انتقالات مالي خود را نيز از طريق تلفن همراه انجام مي دهند.
خريد کتب، دانلود بازي، فيلم  و موسيقي  و ارسال هديه بيشترين کاربرد هاي تلفن همراه است.
در آينده ي  نزديک ارايه سفارش خريد به سوپرمارکت، پرداخت هزينه رستوران و هزينه پارکينگ نيز از طريق تلفن همراه رايج  مي شود.
در اين تحقيق تعداد کاربراني که مورد مطالعه قرار گرفته اند مشخص نشده است.
112/ 14