دهمين دوره مزايده شماره هاي رند همراه اول شهريورماه برگزار مي شود

موبنا- رييس کميسيون معاملات شرکت ارتباطات سيار گفت:دهمين دوره مزايده شماره هاي رند و مرتب سيم کارت هاي دائمي همراه اول، اوايل شهريورماه جاري برگزار مي شود.

ابولفضل عليشاهي در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت:در اين دوره از مزايده، حدود دو هزار شماره رند و مرتب همراه اول به مزايده مي رود.
وي گفت: هنوز تصميمي براي به مزايده گذاشتن شماره هاي رند سيم کارت هاي اعتباري 0919 و سيم کارت هاي 0910 همراه اول گرفته نشده است.
به گفته عليشاهي در دهمين دوره از مزايده شماره هاي رند دائمي همراه اول، قيمت هاي پايه اکثر شماره ها با کدهاي يک تا هشت ، متوسط بوده و خيلي گران نيست.
وي افزود:شماره هاي بسيار رند همراه اول که قيمت هاي بالايي نيز داشته ، در دوره هاي گذشته اين نوع مزايده به فروش رفته است.
طبق اعلام برخي منابع از ميان 18 هزار شماره رند و مرتب سيم کارت دائمي اپراتور اول که تاکنون به مزايده گذاشته شده، حدود 6 هزار شماره فروخته شده است.
در هر دوره از مزايده به طور متوسط حدود 30 درصد از شماره ها متقاضي داشته و بقيه شماره ها يا پيشنهادي نداشته اند يا قيمت آنها کمتر از قيمت پايه پيشنهاد شده بوده است.
گفتني است شماره 09127777777 گران ترين شماره رند همراه اول بوده که به قيمت 57 ميليون و 777 هزار تومان در مزايده به فروش رفته است.
اين شرکت هنوز تصميمي درخصوص عرضه شماره هاي 09123456789 و 09121111111 در مزايده نگرفته است.
در دوره هاي مختلف از برگزاري اين مزايده ، شماره 9122222222 به قيمت حدود 44 ميليون تومان و شماره 09123333333 به قيمت حدود 43 ميليون تومان به فروخته شده است .
شماره 09122345678 نيز با قيمت حدود 12 ميليون تومان به فروش رفته است.
128/13