سئوال نمايندگان از وزير ارتباطات درباره علت افزايش تعرفه اس ام اس

مهر - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اين هفته با حضور در کميسيون صنايع و معادن به سئوال مشترک تعدادي از نمايندگان پاسخ خواهد داد.

مخبر کميسيون صنايع و معادن در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر تاکيد کرد : سليمان جعفرزاده نماينده ماکو،جلال محمود زاد نماينده مهاباد، قاضي پور نماينده اروميه،عثماني نماينده بوکان و محبي نيا نماينده مياندوآب در سئوالي مشترک خواستار پاسخگويي وزير ارتباطات در مورد ضعف مديريت در شرکت مخابرات و ارتباطات سيار شده اند.
يوسف نژاد ادامه داد : تحقق نيافتن برنامه هاي وزارت ارتباطات در پياده سازي دولت الکترونيک و ضعف خدمات به مشترکين و پايين بودن سرويس خدمات ارتباطي از ديگر محورهاي سئوال مشترک نمايندگان از سليماني است.
نماينده ساري افزود : همچنين اين نمايندگان خواستار پاسخگويي وزير ارتباطات در مورد علل تحقق نيافتن طرح اينترنت ملي و علت افزايش بدون مجوز تعرفه هاي مختلف از جمله تعرفه اس ام اس هستند.