طراحي تلفن ثابت اعتباري پايان يافت

فارس- مدير عامل شركت سهامي مخابرات ايران از اتمام طراحي پروژه تلفن ثابت اعتباري خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، صابر فيضي اظهارداشت: كار طراحي تلفن ثابت اعتباري انجام شده اما هنوز كار اجرايي صورت نگرفته است.
وي با اشاره به انتخاب دو يا سه استان براي اجراي طرح پايلوت افزود: ممكن است در دو يا سه استان طرح پايلوت اجرا شود ، اما هنوز مشخص نشده كدام استان‌ها براي اين طرح در نظر گرفته خواهند شد.
فيضي در رابطه با هزينه‌ي اجرايي آن خاطر نشان كرد: پس از پايان طراحي، به محض مشخص شدن اين كه چه تجهيزاتي لازم است، مي توان هزينه‌ي اجرايي را پيش بيني كرد.
مدير عامل شركت سهامي مخابرات ايران همچنين از سپرده شدن طرح يكسان سازي كدهاي استاني از شركت مخابرات به شركت زيرساخت خبر داد.