سيم‌كارت دولتي كمتر از بهاي رسمي آن در بازار خريد و فروش مي‌شود

فارس- با ادامه كاهش تقاضا براي سيم‌كارتهاي دائمي در بازار، بهاي خريد و فروش سيم‌كارت كاركرده همراه اول در بازار به كمتر از بهاي رسمي و دولتي آن 288 هزار تومان رسيده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پس از عرضه سيم‌كارتهاي اعتباري همراه اول با كد 0919 (تهران)، بهاي 340 هزار ريال و به دنبال آن عرضه سيم‌كارت با كد 0910 با بهاي 150 هزار تومان، بازار سيم‌كارت در حالت سكون به سر مي‌برد.
در حال حاضر و با اشباع و متنوع شدن بازار سيم كارت، تقاضا براي سيم‌كارت دائمي به شدت افت كرده است.
اكثر خريداران ترجيح مي‌دهند با بهاي كمتري سيم‌كارت اعتباري خريداري كنند.
در حال حاضر بهاي خريد و فروش سيم‌كارت صفر دائمي همراه اول با كد هشت 280 تا 330 هزار تومان است.
اين در حالي است كه بهاي خريد و فروش سيم‌كارت كاركرد با كد 8 در بازار به 220 تا 250 هزار تومان رسيده است.
بر اساس اين گزارش، بهاي بالاتر كدهاي پايين همراه اول كدهايي چون يك، دو و سه به دليل وجود وديعه بالاتر آنها به كدهاي ديگراست. برخي كدهاي پايين سيم‌كارت دائمي همراه اول داراي ودايعي به مبالغ 290 هزار تومان هستند كه همين رقم موجب بالا ماندن بهاي آنها وي بازار سيم كارت است.