175 ريال، ارزش سود هر سهم مخابرات

واحد مرکزي خبر - به گفته مدير عامل شرکت مخابرات، ارزش سود هر سهم مخابرات در سال 87 ، 175 ريال پيش بيني شده است که هنوز به تائيد سازمان حسابرسي نرسيده است.

واحد مرکزي خبر: صابر فيضي افزود : شرکت مخابرات درتعيين قيمت هر سهم مخابرات دخالتي ندارد.
وي سرمايه اين شرکت را بيش از 45 هزار ميليارد ريال دانست و گفت: تعداد سهام شرکت مخابرات مشخص است و از تقسيم کل سرمايه شرکت مخابرا ت بر هزار ريال تعداد سهام اين شرکت مشخص مي شود.
اين مقام مسئول فعاليت هاي شرکت مخابرات را براي ورود به بورس پايان يافته دانست و گفت: در حال حاضر سازمان بورس منتظر اعلام تاييد گزارش سازمان حسابرسي در خصوص افزايش سرمايه مخابرات و نيز پيش بيني سود سال 87 است.
فيضي گفت: اطلاعات ارسال شده مخابرات به سازمان حسابرسي کامل و مورد تاييد اين سازمان قرار گرفته است. اين در حالي است که برخي کارشناسان پيش بيني کرده اند ارزش هر سهم مخابرات بين 2هزار تا سه هزار ريال باشد.
نام شرکت مخابرات ايران براساس مصوبه هيات پذيرش اوراق بهادار، از بيست و نهم تير به عنوان چهارصد و چهل و هفتمين شرکت، در فهرست نرخ هاي تابلوي اصلي بازار اول بورس تهران درج شده است.