يادداشت

آنچه که وظيفه اپراتور اول را سخت تر مي کند

موبنا – ورود شبكه همراه اول به نسل 75/2 تلفن همراه تا پايان امسال و فعال شدن سرويس‌هاي جديدي همچون gprs به سبد محصولات اين اپراتور ، بي ترديد بهترين خبري است که خانواده 27 ميليون نفري اپراتور اول دريافت کرده اند.

شرکت ارتباطات سيار ،پس از مواجهه با اين واقعيت که به زودي خصوصي خواهد شد و بايد به رقابت با اپراتورهاي ديگر بپردازد،  ظرف يک سال گذشته تغييراتي جدي  در روند فعاليت ها و سياست هاي تجاري خود ايجاد کرده است .
اين تحولات، فارغ از قانوني بودن يا نبودن ، نتايج مشخص و مثبتي به همراه داشته اند که بارزترين آنها ، فراگيري تلفن همراه در تمام سطوح جامعه و به تبع آن کاهش قيمت سيم کارت است که روزي برابر با قيمت يک خودروي سواري بود.
رفتارهاي تجاري اين شرکت به جهت ساختار دولتي که بر پايه آن استوار ، تا کنون رفتاري دوگانه بوده است که يک بعد آن حرکت بر مدار خشک و غير منعطف قوانين و بخشنامه ها بوده و بعد ديگر آن که ناشي از وجود درک عميقي از تحولات اجتماعي است ، تلاش براي به روز کردن فعاليت ها و خدمات است.
حاصل بعد دوم سياست هاي تجاري اين شرکت، ارائه خدمات ارزش افزوده به مشترکان است که با سرويس پيامک تلفن همراه آغاز شد و امروز در آستانه ارائه خدمات ديگري از  جمله اينترنت همراه و سرويس پيام چندرسانه اي يا MMS قرار گرفته است.
اين سرويس ها که به گفته مسئولان همراه اول تا پايان امسال به سبد خدمات اين اپراتور افزوده مي شوند، اگرچه دير هنگام ارائه خواهند شد و اگرچه که مي توانند براي رقباي خصوصي مساله ساز باشند با اين حال براي مشترکان اين اپراتور يک مزيت محسوب مي شوند و مي توانند بخش قابل توجهي از نيازهاي آنها به خدمات ارتباطي را برآورده نمايند. 
اين رويداد که در تاريخچه فعاليت اپراتور اول مي تواند يک نقطه عطف تلقي شود، يکي از بارزترين نتايج و پيامدهاي رقابتي شدن بازار است که اگر با سياست هاي مبتني بر کرامت مشتري و ارزش نهادن به خواست و سليقه او همراه شود ، زمينه توسعه واقعي ارتباطات سيار را در کشور  فراهم خواهد کرد و بي ترديد نقش قابل توجهي نيز در ارتقاء سطح کيفي خدمات عرضه شده توسط اپراتورهاي ديگر خواهد داشت.
واقعيت اين است که اپراتور دوم ، تاليا و همچنين اپراتور سومي  که به زودي به جمع آنها مي پيوندد، براي تعيين سطح و قواره خود يک معيار واحد به نام ” اپراتور اول ” دارند که تمام خدمات، نرخ ها و سياست هاي خود را با اين اپراتور مي سنجند و تلاش مي کنند تا خود را به اين معيار نزديک کنند.
از اين رو، نقش و وظيفه اي که اپراتور اول در اين روند بر عهده دارد، بسيار سنگين تر و خطير تر  از آن است که آلوده برخي سياست ها و برنامه هاي شتابزده و ناکارمد شود.
به همين دليل هم انتظار مي رود ، مديريت فعلي و مديران بعد از خصوصي شدن اين شرکت، با درک عميق واقعيت وجودي اپراتور اول ، به بالا بردن سطح کيفيت و نهادينه ساختن مشتري مداري در بازار تلفن همراه کمک نمايند.
در اين صورت بي ترديد، رسانه هاي گروهي که اين روزها تنها دلمشغولي و دغدغه مهم آنها نقد سياست ها و رفتارهاي اين اپراتور دولتي است، به جمع حاميان آن خواهند پيوست و زمينه اي را فراهم مي کنند تا مردم ايران، به آنچه که استحقاقش را دارند، يعني؛ خدمات ارزان ، آسان و با کيفيت دسترسي پيدا کنند.
آنچه مسلم است، پرهيز از يکسويه نگري ها و توجه بيش از پيش به مشتري و خواست هاي او نه تنها به رونق بازار اين خدمات که مي تواند موجد هزاران فرصت شغلي تازه باشد، دامن مي زند ، بلکه موجب مي شود تا اپراتور اول کماکان به عنوان طليعه دار اين بازار ، الگوي مناسبي براي ساير ارائه دهندگان خدمات باشد.
15/13