شرکت فناوري اطلاعات رتبه نخست طراحي را کسب کرد

برنا- وبگاه شرکت فناوري اطلاعات رتبه نخست طراحي را به خود اختصاص داد.

 به گزارش سرويس دانش و فن آوري برنا به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شرکت فناوري اطلاعات، روز گذشته نخستين همايش جايزه بزرگ ملي وبگاه هاي دولتي به همت دبير خانه شوراي عالي اطلاع رساني در محل سالن همايش هاي رايزن برگزار شد.
وبگاه شرکت فناوري توانست در ميان 186 سايت، رتبه نخست طراحي را کسب نمايد. لازم به ذکر است که اين همايش با هدف ‌ايجاد استانداردها، ‌ارائه راهبردهاي خدماتي به منظور توسعه دولت الکترونيک و ايجاد انسجام ملي در عرصه مجازي برگزار شده است.
 “سالاريان” معاون مالي، ‌اداري و پشتيباني دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني در اين همايش گفت: شکل گيري اين حرکت در سال 86 و درپي برگزاري جشنواره توليد و ساماندهي محتواي الکترونيکي ايران (تسما) انجام شد و 186 وبگاه در شش معيار توسط تيم کارشناسان و اساتيد دانشگاه تهران مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفتند.
 “عاملي” دانش يار گروه ارتباطات دانشگاه تهران و سرپرست تيم ارزيابي وب گاهها در اين همايش سخنراني کرد و گفت: وبگاه ها در شش معيار محتوا و اطلاع رساني، ‌تعاملي بودن،‌ خدمات،‌ طراحي،‌ فناوري، ‌کاربر پسندي و طراحي مورد ارزيابي قرار گرفتند.
در خاتمه خاطر نشان مي شود که پياده سازي،‌ محتوا و نگهداري سايت توسط روابط عمومي و امور بين الملل شرکت فناوري اطلاعات انجام مي شود