مدير عامل شرکت مخابرات ايران خبر داد:

ايلنا- 10 و 30 دقيقه صبح فردا، اعلام نتيجه نهايي ورود مخابرات به بورس

با توجه به ضرورت اعلام نظر سازمان حسابرسي كشور در موارد تعهدات گذشته شركت مخابرات، افزايش سرمايه و پيش بيني سود سال 87 اين شركت، ساعت 10 و 30 دقيقه صبح فردا نتيجه نهايي بررسي امكان ورود شركت مخابرات ايران به بورس ابلاغ مي شود.
صابر فيضي، مدير عامل شركت مخابرات ايران در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: سازمان حسابرسي بايد در رابطه باپيش بيني سود سال 87 و افزايش سرمايه شركت، نظر خود را پس از بررسي هاي انجام شده اعلام كند.
وي افزود: با توجه به موارد مذكور، فردا صبح نتيجه نهايي ورود مخابرات به بورس با توجه به ابلاغ نظرات سازمان بازرسي كشور مشخص مي شود.