مديرعامل شرکت بورس:

سرمايه جديد مخابرات بايد در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود

موبنا – مدير عامل شرکت بورس گفت:پذيرش مخابرات در بورس مستلزم اعلام رقم نهايي سرمايه اين شرکت است که بايد در اداره ثبت شرکت ها،به ثبت برسد.

” علي رحماني “در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: طبق مصوبه هيات دولت سرمايه مخابرات 35 هزار ميليارد ريال بوده اما با توجه به افزايش سرمايه شرکت هاي مخابرات‌ استاني، سرمايه مخابرات به 45 هزار ميليارد ريال رسيده است که بايد در شرکت مادر تخصصي مخابرات ايران اعمال شود.
وي گفت: تا هنگامي که سرمايه اصلي شرکت مخابرات مشخص نشود، پيش بيني سود هر سهم در سال 87 و تعيين قيمت هر سهم مخابرات امکان پذير نيست.
رحماني با تاکيد بر اين که حسابرسي اموال شرکت مخابرات بايد درست ، دقيق و   شفاف باشد،  افزود : برخي اموال و ساختمان هاي شرکت مخابرات جابه جا شده است که اين مساله بايد مورد توجه قرار گيرد..
اين مسوول اظهار داشت : براي عرضه سهام هر شرکتي در بورس، چنانچه نام شرکت داراي بدهي گزارش نشده باشد، فروشنده سهام بايد متعهد به پرداخت بدهي خود به شرکت هاي خريدار باشد.
وي  يادآور شد : وزارت ارتباطات به عنوان فروشنده سهام تاکنون هيچ گونه تعهدي نداده است.
مدير عامل شرکت بورس با بيان اين که بدهي هاي پيشين شرکت مخابرات مشخص بوده و در گزارشات اين شرکت آمده است ، افزود: اگرچه خريدار سهام با علم به اين موضوع سهام آن شرکت را خريداري مي کند اما چنانچه بدهي هاي احتمالي افشا نشده مشخص شود، مخابرات موظف به پرداخت اين بدهي ها خواهد بود.
به گفته وي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بعنوان سهامدار عمده‌ شركت مخابرات  متعهد است، خسارت ناشي از هرگونه دعاوي ديگر مربوط به دوره قبل از تاريخ درج كه اعلام نشده باشد و نيز مابه‌التفاوت ماليات متعلقه پس از كسر ذخيره ماليات و هرگونه كسري ذخاير احتمالي و ديگر بدهي‌هاي سنوات قبل تا تاريخ عرضه اوليه سهام را كه افشا و اعلام نشده ، پرداخت كند.
رحماني با بيان اين که کنترل حسابرسي داخلي شرکت مخابرات ضعيف بوده و سازمان حسابرسي به سختي در حال تاييد گزارش دارايي اين شرکت است ، خاطرنشان کرد:ورود مخابرات به بورس با مسائل زياد همراه است و قيمت گذاري  سهام مخابرات به راحتي انجام نمي شود.
اين  مسوول گفت: در حال حاضر نيز تکليف ودايع مشترکان مشخص نشده  است و اين مبالغ در حساب شرکت مخابرات باقي مي ماند.
وي با يادآوري آن که حسابرسي اموال شرکت مخابرات بسيار دشوار و در برخي شرايط نيازمند اطلاعات تکميلي است، خاطر نشان کرد: انتظار مي رود با تاييد حسابرسي مخابرات، گزارش سازمان حسابرسي تا پايان هفته ارسال شود و در اين شرايط زمان ورود مخابرات به بورس مشخص مي شود.
شركت مخابرات ايران در 26 اسفند 1386 براساس مصوبه هيات پذيرش اوراق بهادار ، در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و نام اين شرکت از بيست و نهم تيرماه به عنوان چهارصد و چهل و هفتمين شركت ، در فهرست نرخ هاي تابلوي اصلي بازار اول بورس تهران درج شده است.
117/14