سرمايه :

وسوسه مخابرات بازار را فروشنده کرد

روزنامه سرمايه در شماره امروز خود گزارشي با عنوان " وسوسه مخابرات بازار را فروشنده کرد " را منتشر کرده که دراين مطلب آمده است ورود شرکت مخابرات و سيمان کردستان در هفته جاري موجب شده تا سهامداران به دليل کمبود نقدينگي سهام قبلي خود را به فروش برسانند .